Waarom GEEN zelfmoord?

Dit is een moeilijk en heftig onderwerp. Voel je je wellicht zo somber en alleen op dit moment? Dan heb ik goed nieuws voor je! God is op dit moment bij je en hij zegt tegen jou: “Mijn lieve kind, Ik ben bij je en ik ontferm over jou. Ik heb je gemaakt naar mijn evenbeeld. Ooit komt er een dag dat ik alle tranen van je ogen weg wis. Je bent geen vergissing mijn kind. Ik ben bij je en ik hou net zo veel van jou als van mijn eigen zoon Jezus”.

Gods plan met je leven is niet dat jij zelfmoord gaat plegen. God heeft je gemaakt om te leven niet om je zelf te beroven van je leven. Hij heeft een doel met je leven. Vraag God om hulp! Bid nu en vraag god of hij nu zijn liefde en goedheid wil laten zien. Daarmee zijn echt niet alle problemen opgelost. Maar als je je hart ( je leven) aan Jezus geeft zul je gered worden. Het evangelie van Johannes is een overzichtelijk en makkelijk te lezen bijbel boek waarin heel veel te lezen is over het leven van Jezus op aarde en dat Jezus nu nog steeds leeft.

"Hulp nodig van een goede gesprekspartner en een goed luistered oor?"


0619441523 Skype gesprek