Nazorg

De leden van de commissie nazorg zijn jonge mensen in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar. Deze mensen spreken de taal van de straat en snappen wat er leeft in jongeren. De leden van het nazorgteam zullen op verschillende momenten de e-mail nakijken en beantwoorden.

Taken:
E-mails van jongeren beantwoorden
Controleren van teksten voor op de website
Doorsturen van teksten aan de coördinator
Bidden voor de persoon die je een e-mail stuurt
Nazorg bij jeugddiensten

Verantwoording:
Het nazorg team is verantwoordelijk voor het beantwoorden van de e-mail en het nakijken van aangeleverde stukjes op de website. Het zijn jonge mensen die gestuurd en begeleid worden door de coördinator. Bij moeilijke onderwerpen worden de leden van het nazorgteam ondersteund door de coördinator en andere vrijwilligers. Wij zijn GEEN hulpverleners instantie die jongeren hulpverlening aanbied. Wij zijn puur gericht op jongeren die graag verder op weg willen met Jezus. Het nazorg team probeert zo goed mogelijk antwoordt te geven op de vragen die jongeren stellen. De leden van de nazorg zullen ook aanwezig zijn tijdens de jeugddiensten van Young4Jesus.
Profielschets
De vrijwilligers zijn 18 jaar of ouder
De vrijwilligers erkennen Jezus als hun verlosser
De vrijwilligers zijn leergierig om meer op Jezus te gaan lijken
De vrijwilligers beheersen de Nederlandse taal in woord en schrift
Richtlijnen

De richtlijnen die wij hieronder beschrijven bevorderen de veiligheid van onze vrijwilligers maar ook die van de jongeren zelf.

Een vrijwilliger geeft nooit zijn of haar volledige naam
De vrijwilligers communiceren via een e-mailadres van de website van Young4Jesus of via de hulptelefoon: 0619441523
Bij onderwerpen als zelfmoord en depressie word direct contact opgenomen met de coördinator
De vrijwilligers zijn een luisterend oor en geven advies
Na elk gesprek wat gevoerd is word een verslag opgemaakt.
De gegevens van de jongeren worden nooit genoteerd en anonimiteit wordt altijd gewaarborgd.

"Hulp nodig van een goede gesprekspartner en een goed luistered oor?"


0619441523 Skype gesprek