Moet ik naar de Kerk?

Sommigen jongeren vinden het niet fijn om naar de kerk te gaan. Toch is het bezoeken van een kerk of christelijke gemeente erg belangrijk. Bovendien hebben je ouders tijdens de doop of het opdragen een belofte afgelegd aan God en aan de gemeente.

Wat is de Kerk?
Wat voor  beeld heb jij van een kerk? Heb jij een beeld van een kerk dat er alleen maar houten bankjes staan en dat er op twee meter hoog een bulderende dominee aan jou  verteld wat je wel en wat je niet mag doen? Ik kan me voorstellen dat het woord kerk dan enorm af kan schrikken. Misschien word je er ook wel angstig van als je elke zondag hoort dat je in de hel beland, als je een foutje maakt in je leven. Maar vergeet één ding niet. Niet de dominee of de priester, of de ouderling of de kerkenraad is de baas van de kerk. De baas van iedere kerk is Jezus. Jezus is hetgene waar het binnen de kerkmuren omgaat.  Dus de kerk is het lichaam van Christus.
Kort samengevat: de kerk is geen gebouw. Volgens de Bijbel bestaat het Lichaam van Christus uit allen die voor hun verlossing in Jezus Christus geloven (Johannes 3:16; 1 Korintiërs 12:13). Leden van de kerk (het Lichaam van Christus) zijn te vinden in lokale kerken.

Moet je altijd zin hebben om naar de kerk te gaan?
Als ik wel eens aan een jongere vraag waarom zij niet naar de kerk gaan, krijg ik een schouderophalend antwoord: “Ik heb geen zin”. Ik zwijg, maar ik denk dan regelmatig aan het feit dat God altijd zin in ons heeft. Dit blijkt uit het feit dat hij zijn eigen zoon voor ons heeft laten sterven omdat hij zoveel van ons houd. Hij wil ons helpen en staat dag en nacht voor ons klaar om onze pijn en verdriet aan te horen. We gaan niet naar de kerk voor de dominee of voor een prachtige band; we gaan naar de kerk voor Jezus. We willen meer van hem leren en meer van hem horen. We kunnen niet alleen een kerk vormen. We doen dit met andere mensen uit de gemeente en in jou geval is het chill om andere jongeren op te zoeken waar mee je kerk kunt zijn. Praat eens met ze, ga naar de club of catechisatie.

De beloften van je ouders aan God
Het kan zijn dat je het maar stom vind dat je ouders je verplichten om mee te gaan naar de kerk. En toch begrijp ik je ouders heel erg goed. Je ouders hebben namelijk een doopbelofte (opdragen) afgelegd; dat is een belofte aan God en aan de christelijke gemeente dat zij je opvoeden samen met God. Ze beloven om in verantwoordelijkheid aan God hun kinderen als Zijn eigendom voor Hem af te zonderen, door hen op te voeden in het geloof. Het kan zijn dat jij er niet mee eens bent op de manier hoe dat gebeurd. Toch is het de taak van je ouders om het zo te doen zoals zij het beloofd hebben aan God. Als jij volwassen bent ben je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt om wel of niet naar de kerk te gaan.

Heb je het echt niet naar je zin in jouw kerk?

Wil je wel naar een kerk maar is de kerk waar je nu zit niet prettig meer? Je ouders hebben een belofte afgelegd om je christelijk te voeden in de kerk (het Lichaam van Christus) Als je wel graag naar een andere kerk wilt, kun je dit bespreekbaar maken met je ouders. Je ouders zullen het vast waarderen dat je zelf het initiatief neemt om naar een huis van God toe te gaan. De bedoeling van een kerk is dat je wordt opgebouwd en niet wordt afgebroken. Je kan dit als argument gebruiken richting je ouders.

"Hulp nodig van een goede gesprekspartner en een goed luistered oor?"


0619441523 Skype gesprek