Missie

De organisatie Young4Jesusn heeft als doelstelling om op een later te bepalen datum verder te gaan als Stichting.
Young4Jesus heeft de missie om jongeren in aanraking te laten komen met het christelijk geloof. Wij gebruiken daar twee basis thema`s voor:

• Jongeren kennis laten maken met God en hen aanmoedigen Jezus te dienen door met Hem te leven.
• Jongeren een weg te wijzen om een leven te leiden samen met Jezus. Dit voor zowel jongeren uit verschillende kerken als voor jongeren die nog nooit van Jezus hebben gehoord.

Door middel van al onze activiteiten willen we zoveel mogelijk vragen beantwoorden over dingen waar jongeren mee zitten. Deze vragen willen we, met behulp van de bijbel, beantwoorden.

Deze twee thema`s kunnen niet worden veranderd. Deze thema`s maken wat Young4jesus uit wilt stralen en vormen de identiteit van de organisatie.

Doelgroep – jongeren zowel “kerkelijk” als “niet kerkelijk”
Basis punten:
1. Jongeren in contact brengen met Jezus.
2. Jongeren een weg wijzen hoe met Jezus te leven.
3. Jongeren antwoorden geven vanuit de bijbel over vragen of moeilijkheden waar ze mee worstelen.
Om de jeugd te bereiken zullen we onder meer straat evangelisatie bewerkstelligen, jeugddiensten beleggen, via sociaal media de jeugd proberen te bereiken

Young4Jesus wil vol passie en inspiratie God dienen en zoveel mogelijke jongeren bereiken om hen te vertellen en te laten zien wat geloven is. Young4Jesus heeft de missie om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Daarbij moet vooral gedacht worden aan straatjongeren en  jongeren die Jezus niet kennen. In combinatie met het gebruik maken van enthousiaste jongeren die Jezus al wel kennen hopen wij dit te kunnen realiseren. De organisatie heeft een christelijke identiteit waar het er niet toe doet uit welke kerk je komt of wat je hebt gedaan in jou verleden..

"Hulp nodig van een goede gesprekspartner en een goed luistered oor?"


0619441523 Skype gesprek