Ik ben Homo, wat nu?

Dat een jongen of man denkt dat hij homo is wordt in veel Christelijke kerken niet geaccepteerd. Helaas merken we dat kerken (in een aantal gevallen) niet weten hoe ze met dit onderwerp om moeten gaan. De bijbel is echter heel duidelijk, mannen zullen niet bij mannen liggen. Op het moment dat jongens/mannen toch kiezen voor een praktiserende (seksuele) relatie, mogen wij de jongens/mannen laten zien wat God er over zegt. We zijn er niet op uit om de jongens/mannen te veroordelen, maar doen dit vanuit ons liefdevolle karakter.

Gevoel
Sommige jongens komen er al heel vroeg achter dat ze op jongens vallen. Het kan zijn dat deze jongens in de war raken en de schoolresultaten er onder gaan lijden. Dit is vooral bij jongens die naar de kerk gaan te zien. In de wereld is het lastig om als homo uit de kast te komen. Als je op een christelijke school zit en naar de kerk gaat weet je dat er heftig gereageerd kan worden bij de comming-out.

Is Homo-zijn een ziekte?
Homo-zijn is GEEN ziekte. Homo-zijn is een seksuele afwijking. Met een seksuele afwijking wordt bedoeld dat het afwijkt van het plan wat God met ons leven had toen Adam en Eva geschapen werden. God heeft een man en een vrouw voor elkaar geschapen. Het kan zijn dat jongens/mannen die denken homo te zijn, een lastige jeugd hebben gekend, soms zonder vader en/of seksueel misbruik kan ook een van de oorzaken zijn. Ook kan het zijn (de vrouwelijke homo`s) dat je het vanaf je geboorte hebt, en er vrouwelijke hormonen in je lichaam rond zwerven.  Wij geloven dat als je een moeilijke jeugd hebt gehad en of seksueel misbruikt bent, God je kan bevrijden van bepaalde gedachte. Heb je meer vragen? Mail dan ons nazorgteam

Hoe kijken mensen naar je?
Je gevoel met je ouders delen is soms lastig. Misschien ben je bang voor hun reactie of heb je de stap wel gezet om het te vertellen en was de reactie teleurgesteld of boos. Vanuit het standpunt van je ouders is het voor te stellen ze moeten wennen aan het idee dat je homo bent. Meestal blijven ouders altijd van hun kinderen houden.

Ons advies is om met dit onderwerp (als dit in je leven speelt) een gesprek aan te gaan met je ouders. Vind je het een grote stap? Wij willen je daar graag bij helpen en eventueel samen met jou het gesprek voorbereiden.
Soms is het moeilijker om aan je vrienden te vertellen dan aan je ouders. Ons advies is om hier voorzichtig mee om te gaan. Niet heel de wereld hoeft gelijk te weten dat je homo bent.
Probeer eerst (samen met God en je ouders?) er achter te komen of je inderdaad gelijk een relatie aan wilt gaan of nog even wilt wachten. Jongeren in de leeftijd tussen de 12 en 17 jaar kunnen heel verschillend reageren, heel impulsief of kortzichtig, maar er zullen ook jongeren tussen zitten die je willen helpen en willen ondersteunen in de strijd die je ervaart.

Hoe kijkt God naar je?
God staat met zijn armen open om je te helpen, te troosten en om je wijsheid te geven. God keurt je niet af om wie je bent. Hij zegt: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Mattheüs 11:28-30) Het gevoel dat je homo bent kun je als een last ervaren. Daarmee zeggen we niet dat het ook echt een last is. God kan je helpen om rust te vinden in je leven. Toen ik (Christiaan) voor het eerst voor spiegel stond nadat ik gezegd had dat ik homo was keek ik naar me zelf en ik dacht “Wat ben ik een losser” Maar later keek ik weer in de spiegel en ik dacht wat zou God van mij vinden. Dan zegt God in de bijbel: ‘Je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld’ (Genesis 1:2) ‘Je bent prachtig gemaakt’ (Psalm 139:14) ‘Ik ben niet ver weg en kwaad, want ik ben de volmaakte liefde’ (1Joh 4:16) God accepteert je zoals je bent. Hij houd van je ook als je homo bent!!

Hoe kijkt God naar mensen die homoseksueel zijn en seks hebben met elkaar!
God houd van je, dat mag je inmiddels weten! Maar dat we keuzes moeten maken daar  is God ook heel duidelijk in. Willen wij bij God horen, dan moeten wij ook proberen te leven zoals God dat aan ons duidelijk maakt.

Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan den lijve het verdiende loon voor hun afdwaling Romeinen 1:26-27
Zoals we de bijbel nu lezen is het een gruwel in Gods ogen als een man seks heeft met een andere man. (Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw; dat is een gruwel. Leviticus 18:22)

Een mens kan jou nooit veroordelen.
Als jij een keuze maakt om wel een praktiserend homo te zijn dan is God de enige waar je verantwoording aan af moet leggen. Jij ben geen verantwoording schuldig aan mensen.  Ik (Christiaan) heb er bewust voor gekozen om een leven te leven zonder man in mijn leven. Ik heb er voor gekozen om alleen verder te gaan. Het zal een moeilijk leven zijn omdat wij mensen eenmaal gevoel hebben. Ik heb het geloof dat God mij hier in wil helpen. Maar deze  keuze kunnen we niet aan andere opleggen.
Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes. Welke keuze je ook maakt? God houd van je! Het is niet aan ons om te oordelen.

Mag ik voor je bidden?
Vader in de hemel. U ziet ons nu op dit moment. Heer u kent ons! U kent onze gedachten. Heer u kent ook de persoon die dit leest. Ik wil u vragen of u hem wilt helpen. Heer, U wijst niemand af. Heer, help deze persoon te ervaren dat U zijn hemelse Vader bent. U troost hem in alle pijn en verdriet. Heer, wilt U hem wijsheid geven in de keuze die hij maakt. Heer, ook als hij het gevoel heeft dat mensen hem afwijzen mag hij weten dat er maar een iemand mag oordelen over de dingen die hij doet in dit leven, en dat bent U.
Amen.

"Hulp nodig van een goede gesprekspartner en een goed luistered oor?"


0619441523 Skype gesprek