Hoe denkt God over verslaving?

In de tijd waarin we nu leven zijn verslavingen eigenlijk soort van orde van de dag. Mensen geven zich over aan hun verlangens en begeerten.De een is verslaafd aan roken en de ander aan drinken. Weer anderen aan drugs, gokken en of porno. Er zijn veel soort verslavingen te bedenken.Zelfs suiker is een stof waar je aan verslaafd kunt zijn.

Wat is een verslaving?
Wikepedia zegt dit over verslaving:Verslaving is een toestand waarin een persoon fyiek en of mentaal van een gewoonte of een stof afhankelijk is, zodanig dat hij/zij deze gewoonte of stof niet of heel moeilijk los kan laten.
Het gedrag van de persoon is voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het middel, of het handelen naar de gewoonte, ten koste van de meeste andere activiteiten. Als het lichaam deze stof of gewoonte dan moet loslaten kunnen er ernstige ontwenningsverschijnelen optreden bij deze persoon.

De mogelijke gevolgen van een verslaving:
Sommige verslavingen zorgen voor sociaal isolement waardoor eenzaamheid kan ontstaan maar ook het feit dat je door je omgeving niet meer begrepen wordt.
Ziekte of gezondheidsproblemen behoren zeker tot de gevolgen van verslavingen en in sommige gevallen de dood.
Verslavingen kosten geld, wat soms leidt tot schulden en problematiek als stelen. In behoorlijk wat gevallen raken mensen zelfs hun onderdak kwijt en verwaarlozen zichzelf.

Verslavingen leidden tot verkeerd gedrag.
Wat is Gods wil voor jou? God wil dat jij vrij bent. Vrij om je op God te richten. Vrij om lief te hebben en vrij om jezelf te zijn. Verslavingen beroven je van deze vrijheid en geven je een instant bevredigend gevoel. Even vergeet je dat rotgevoel, of de situatie en even kun je de situatie aan, maar wanneer je niet meer hebt van het middel dan is het al snel dat je er weer aan moet denken of het wilt gebruiken of nemen. Met andere woorden, de focus van je leven komt te liggen bij de afhankelijkheid aan het middel in plaats van bij God.

Bij een verslaving waar dan ook maar is het vlees de baas en men leeft niet in dienst van de Heilige Geest, maar van de zondige natuur die verlangt en begeert.  God wil graag dat Zijn Geest door je mag werken en een fundament mag leggen in je leven om uit de Geest te kunnen leven en geestelijke vruchten af te werpen.

Hierdoor ben je in staat om te groeien en verheven te worden tot een beter mens dan je al was.
Dit is wat Christus ons gegeven heeft.
Niet door kracht, noch door macht maar door liefde.
God maakt vrij en door Jezus worden alle dingen nieuw.
Wil jij ook je niet langer vasthouden aan vleselijke verlangens en begeerten los laten?
Zoek dan hulp in je omgeving en praat erover met een vertrouwenspersoon.
Bid en vraag of er mensen met en voor je willen bidden en weet dat God vrij maakt. Ook jou!

Hij vraagt of je je hart aan Hem wil geven en dan zal Hij je vrede schenken.
Wat een rust.
Wat een liefde.
Wat een vrijheid.
Geef jij je ook over?

"Hulp nodig van een goede gesprekspartner en een goed luistered oor?"


0619441523 Skype gesprek