De Stuurgroep

De stuurgroep van Young4Jesus is tot het moment dat de organisatie nog geen stichting is eindverantwoordelijke voor:

De activiteiten
Financiën ( in en uitgaven)
Het materiaal
De stuurgroep heeft een adviserende rol voor onderwerpen als:
Geestelijke inhoud van de website
Eventuele ( andere ) sprekers
Vrijwilligers
Thema’s voor de jeugddiensten en activiteiten.

De stuurgroep
is opgericht zodat de organisatie niet om een persoon draait. De stuurgroep adviseert en corrigeert en heeft in bepaalde gevallen de bevoegdheid om anders te beslissen dan de coördinator/oprichter voor ogen heeft. Dit betekend wel dat dit unaniem moet gebeuren. Mocht het zo zijn dat een lid van de stuurgroep het niet eens is met de stelling van de andere leden dan moet er een vergadering worden belegd om tot een eensgezinde standpunt te komen.

Tot die tijd kan een activiteit niet plaatsvinden

Taken:
Beoordelen van plannen die aangeleverd worden door de coördinator
Draagt de zorg over de financiën en betaald de rekeningen en beheerd de giften en sponsorgelden.
Zet eens in de drie maanden de in en uitgave op papier en levert dit aan bij de coördinator zodat dit gepubliceerd kan worden op de website

"Hulp nodig van een goede gesprekspartner en een goed luistered oor?"


0619441523 Skype gesprek