De Coördinator

De coördinator van Young4Jesus  is Christiaan Hulsken en hij is tevens oprichter van de organisatie Young4Jesus en hij is lid van de stuurgroep.
De Coördinator is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. Hij is verantwoordelijk dat de taken van de vrijwilligers goed worden uitgevoerd en zorgt er voor dat de sfeer binnen de organisatie goed is en goed blijft.

Voordat er een activiteit word vastgelegd of word besproken met een verhuurder van een gebouw, dient hij eerst een plan van aanpak te maken en te sturen naar de andere leden van de stuurgroep.

De coördinator probeert zo veel mogelijk rekening te houden met de adviezen van de stuurgroep. Ook dient hij zich neer te leggen als de stuurgroep over de volgende onderwerpen anders beslist:

Geen toestemming geeft om een activiteit vast te leggen. ( Dit moet goed onderbouwd worden.)
Geen toestemming geeft tot het aanschaffen van materialen.
Geen toestemming geeft voor het uitgeven van geld.

Voor de volgende onderwerpen hoeft de coördinator geen toestemming te vragen maar hij dient wel vooraf advies in te winnen bij de stuurgroep:
Geestelijke inhoud van jeugddiensten en evangelisatie
Het benaderen van andere sprekers ( Als de diensten op een plek plaats gaan vinden)
Het aanstellen van nieuwe vrijwilligers of het beëindigen van werkzaamheden van een bestaande vrijwilliger.

Taken:
Het organiseren van activiteiten
Het spreken tijdens evangelisatiediensten
Het organiseren van straat evangelisaties        
Het aanstellen en benaderen van nieuwe vrijwilligers
Geeft leiding aan de commissies ( Nazorg jeugddiensten, Gebedskring, Team Website/nazorg, catering.)
Het reserveren van een gebouw/zaal ( na toestemming stuurgroep)
Het bijhouden van de website

De coördinator heeft het verlangen om God te dienen en zich in te zetten voor jongeren. Hij is ongeveer 30 uur per week beschikbaar voor Young4Jezus. De coördinator heeft de roeping van God ervaren en dient zelf zijn grenzen te bewaken.
De coördinator functioneert in eerste instantie op vrijwillige basis. Wel bestaat de mogelijkheid om onkosten/reiskosten te declareren. Hij dient hier vooraf toestemming over te vragen bij de stuurgroep en hij zorgt er voor dat hij de goedkoopst mogelijke vervoermiddel gebruikt. Achteraf dienen de bonnen ingeleverd te worden en deze zullen gepubliceerd worden op de website.

"Hulp nodig van een goede gesprekspartner en een goed luistered oor?"


0619441523 Skype gesprek