Waarom word er in de kerk zoveel gepraat over elkaar.

Ik vind het een beetje lastig, want in de gemeente waar ik naartoe ga, gebeurd dit niet zoveel.
Men hoedt en bemoedigt elkaar en sterkt elkaar en probeert er elkaar op te bouwen.
Ik kan me voorstellen dat, wanneer je in een kerk of gemeente komt waar mensen elkaar slecht praten, lasteren of roddelen dat je daar niet zoveel vertrouwen in hebt.

Ik kan me dan ook zo voorstellen dat je een dergelijke omgeving onzeker maakt en dat je je er, slecht op je gemak zult voelen.
Dat is te begrijpen en dat is ook zeer terecht.
Dat kan anders, en dat hoort ook anders.

Waarom zeg ik dat?
In de Bijbel staat, dat je elkaar niet moet veroordelen, maar in de plaats daarvan moet je elkaar lief hebben.
Je moet elkaar lief hebben en God boven alles.
God vindt roddel en achterklap niet leuk.
Integendeel afschuwelijk zelfs.
Waarom vindt God dat?
Voor de Here God is iedere ziel, ieder mens die Hij gemaakt heeft een schepping die uit liefde tot leven gekomen is.
En met elk van dit leven heeft Hij een bedoeling.
Hij maakte iedereen zoals hij of zij of zoals jij bent.
Niemand is dan ook meer of minder, nee, we zijn allemaal gelijk. Allemaal evenveel waarde in de ogen van God.
Wanneer je slecht praat over een ander zeg je eigenlijk, God leuk dat u die..en die …gemaakt heeft, maar ik vindt dat…eigenlijk zeg je dat je het beter weet dan God. Dat is een zonde. Zonde betekent je doel missen. Wat is het doel van de mensen op aarde?
Het doel van de mens is Gods liefde volkomen tot uitdrukking te brengen, God en elkaar lief te hebben.
En, als je zegt, God ik weet het beter, dan heb je God niet lief. Als je je naaste bespot, heb je de ander, die God ook geschapen heeft met een waarde even groot als jij ook niet lief.Jammer he?Dat vindt God ook.

En dan zegt God, dan oordeel ik jou zoals jij de ander oordeelt. 1Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. 3Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 5Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Welnu, waarom gebeurd het dan toch dat mensen over elkaar praten?
Allereerst wil ik zeggen, mensen blijven mensen.
Mensen maken fouten. Mensen struikelen soms.
Maar ook kan het voorkomen uit onwetendheid en onzekerheid.
Elke situatie is verschillend.
Soms denkt de een het beter te weten dan een ander.
Of, meer te zijn dan een ander om welke reden ook.
Of door opvoeding, of juist het gebrek eraan.
Toch mag dit eigenlijk gewoon niet gebeuren.
Dus, maak je zoiets mee, praat erover.
Met elkaar en met je ouders.
Met iemand die je vertrouwd.
Zorg er ook voor dat de leiding in de kerk er van op de hoogte wordt gesteld.
Zij horen hier in te grijpen.
Wat nu als de mensen die dit doen in de organisatie en bestuur van de kerk zitten?
Wel, dan zou ik een gesprek aangaan of dit door je ouders laten doen of in bijzijn van je ouders en in het andere geval je ouders vragen of het toegestaan is op zoek te gaan naar een andere gemeente.
Dan wanneer je geen gehoor vindt.
Toch altijd, is een situatie die zich in het leven bevind een les voor je.
Leer hem.
Zie dat je zelf verantwoording hierin hebt.
Dat je kunt leren dat wat er gebeurd niet moet gebeuren.
En dat jij, in ieder geval in jou eigen leven een verschil kunt maken door hier niet aan mee te doen en door je stem te laten horen op respectvolle wijze wanneer het wel gebeurd.
Doe het zelf anders.
En laat het in jouw leven achterwege.
En, wat heel belangrijk is, mocht het ook door jou, tegen jou of in jouw leven gebeuren of zijn gebeurd, vergeef hen of vraag om vergeving wanneer je het zelf hebt gedaan.
Aan degene die je het hebt gedaan.
En aan God.

Toon berouw en doe het niet meer.
Tot slot, in welke situatie ook en voor wie of wat ook is een gebed altijd een manier om hetgeen er gebeurd bij God te brengen.
Praat met God over de gebeurtenissen, de betrokkenen en vraag God hen nabij te zijn, ogen te openen en harten aan te raken en te veranderen.
Vraag God om hen nabij te zijn.
En, om het roddelen te stoppen.
Op de plaats waar God groot gemaakt wordt komen Zijn kinderen samen en dat hoort een eredienst te zijn.
Een feest voor Hem.
Een plaats waar je met broers en zussen kunt delen in de liefde.
En roddel en achterklap hoort daar, niet bij.
Hopelijk kun je er wat mee, hetgeen ik hier geschreven hebt.
Ben jij een roddelaar of een kletser, stop er dan alsjeblieft mee en zie, dat het leven van je medemens dezelfde waarde heeft als dat van jou.
Ben jij een slachtoffer, praat erover met God en met de mensen uit de kerk die je vertrouwd.
Ik bid voor je, wie je ook bent en wat je ook gedaan mag hebben dat God je mag bevrijden van hetgeen je hart vast houd en ik bid dat de liefde er mag gaan wonen zoals door God bedoeld is.

Ik bid dat je mag leven als een kind en een gemeente naar Zijn hart.

"Hulp nodig van een goede gesprekspartner en een goed luistered oor?"


0619441523 Skype gesprek